Aid and development

ក្តាជម្រុញផ្សេងៗសម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម ជាងមួយទស្សវត្សរ៍មុន ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាអត្រាលូតលាស់ពិតប្រាកដជាមធ្យមចំនួន1 ៧.៧%។2 ពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ២០១៥3 ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតមួយនៅក្នុងសាកលលោក។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI)4 គឺជាកក្តារួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពរីកចម្រើននេះ។5 ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដោយសារតែវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជម្ងឺកូវីដ។6 តែទោះយ៉ាងណា អ្នកវិភាគបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅឆ្នាំ២០២១។7 សំណង់អាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ថតរូបដោយ Sim Kimhort តាមរយៈ Unsplash. ១- កក្តាកំណត់នយោបាយភូមិសាស្រ្តនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ កក្តាកំណត់នយោបាយភូមិសាស្រ្ត ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គ ដែលបង្កឲ្យមានជម្លោះផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានជលផល។ តួអង្គសំខាន់ៗដែលដើរតួនៅក្នុងតំបន់រួមមាន ប្រទេសវៀតណាម ថៃ ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាមធនាគារជាតិកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១៩ ៤២%នៃវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស គឺចេញប្រភពមកពីប្រទេសចិន បន្ទាប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (១១%)​ ប្រទេសវៀតណាម (៧%) ប្រទេសជប៉ុននិងសាំងហ្គាពួរ (៦%ម្នាក់) ដូចបង្ហាញជូននៅក្នុងរូបក្រាហ្វិចទី១។8 ចំនួនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ដែលត្រូវបានឯកភាពជារឿយៗបង្ហាញតួរលេខខុសប្លែកគ្នាទៅតាមផ្នែកខ្លះៗ (សូមើលរូបក្រាហ្វិចទី២) ដោយសារតែការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានឯកភាពក៏មានរួមបញ្ចូលគម្រោងទាំងឡាយដែលអាចនិយាយបានថាមិនទាន់បា នចេញជាលទ្ធផលពេញលេញ។ សូមមើលនៅក្នុងតារាង១និង២នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ ដែលបង្ហាញអំពីទំហំថវិកាវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីចន្លោះ៣.៥កោដដុល្លារទៅ៣.៧កោដលានដុល្លារអាមេរិក។9 ក្រាហ្វិចទី១៖ ភាគរយនៃលំហូរចូលវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ទៅតាមប្រទេស(ឆ្នាំ២០១៩)   ក្រាហ្វិចទី២៖ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលទទួលបានការឯកភាពតាមប្រទេស(ឆ្នាំ១៩៩៤-២០១៩)  ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតជាងគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣10 មកម្លេះ និងជាដៃគូសម្ព័ន្ធនយោបាយជាមួយគ្នាដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៦11 មក វាបានក្លាយជា”ភាពជាដៃគូសហការគ្នាជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយមួយ” ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវថ្នល់និងខ្សែក្រវាត់ ...

Drivers of Foreign Investment in Cambodia

Introduction Over the past decade, Cambodia has recorded an average real growth rate1 of 7.7%.2 Reaching lower middle-income status in 2015,3 Cambodia’s economy remains one of the fastest-growing economies globally. Foreign direct investment (“FDI”)4 is a key contributor to this.5 FDI declined in 2020 and 2021 ...

Infrastructure Financiers

Developing infrastructure in the Lower Mekong Countries (LMCs) is a major undertaking, requiring significant financial investment. In the LMCs, the main financiers, or entities that deal with large-scale investment, include both bilateral (country-to-country) investment, like from China, as well as multilateral (investors from more than ...

Impacts of Infrastructure Development

Impacts of infrastructure development Infrastructure development along the Lower Mekong continues to have social and environmental impacts. For instance, hydropower development in Cambodia, such as the Kamchay Dam developed by China’s Sinohydro Corporation, and Kirirom III developed by China’s China Electric Power Technology Import-Export Corporation, are ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Mekong? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Mekong website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Mekong website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Mekong will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

6TgaM
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!